Flag Dutch Language

Waarom InsideInsight?

InsideInsight is een zeer krachtige, generieke analytische kosten- en performance management toepassing die in staat is complexe kostenstructuren eenvoudig en transparant te visualiseren.

Met behulp van de toepassing kunnen snel en efficiënt bedrijfsprocessen gemodelleerd en vervolgens doorgerekend worden. Modellen kunnen dienen als ondersteuning voor eenmalige analyses, maar kunnen ook gebruikt worden om bedrijfsprocessen continue te monitoren.

InsideInsight toont de kostenstromen binnen modellen, de oorzaken voor het ontstaan van kosten, het capaciteitsgebruik van resources (mensen en middelen), de kostenniveaus van resources, bedrijfsprocessen en kosten objecten (producten, diensten), en geeft inzicht in de effectiviteit en efficiency van processen en activiteiten.

Gebruik wordt gemaakt van onder andere Activity Based Costing (ABC) en Time-Driven Activity Based Costing (TDABC) technieken. Bij ABC en TDABC wordt gebruik gemaakt van “drivers” die de oorzaak-gevolg relaties van kosten tot uitdrukking brengen.

InsideInsight kan een antwoord geven op vragen als bijvoorbeeld:

  • Welke producten, diensten, klanten, distributiekanalen zijn winstgevend en hoe kan de winstgevendheid geoptimaliseerd worden?
  • Wat zijn de gevolgen voor de winstgevendheid indien er een verandering in het productassortiment plaats heeft?
  • Wat zijn de gevolgen van het herstructureren van bedrijfsprocessen voor de kosten en de winstgevendheid?
  • Hoe verhouden zich de kosten van waarde toevoegende activiteiten en niet-waarde toevoegende activiteiten zich ten opzichte van de totale kosten?
  • Wat is de verwachte vraag naar resource capaciteit (mensen en middelen) bij veranderde processen of bij wijzigingen in de vraag naar producten en/of diensten?
  • Waar in de organisatie is overcapaciteit en wat zijn de kosten daarvan?
  • Waar in de organisatie moet er rekening gehouden worden met een capaciteitstekort?
  • Wat zijn de kosten van ondersteunende diensten en hoe verhouden die kosten zich ten opzichte van de totale kosten?
  • Wat is de efficiency van een activiteit ten opzichte van een vastgestelde norm?

 

Business Consultant

 

Grafische interface

Krachtige, interactieve en meest geavanceeerde grafische interface die beschikbaar is voor het analyseren van complexe modellen

Lees meer ...

Dashboard

Direkte toegang tot stuurinformatie en kritieke succesfactoren via krachtig management dashboard

Lees meer ...

Getting started

Hulp nodig om te starten met Performance Management?
Ontmoet Gary Cokins …


“Testimonials”

Overzicht funktionaliteiten”