Flag Dutch Language

Oplossing ...

In de huidige, uitermate concurrerende markten moeten organisaties de juiste producten en diensten op het juiste moment ontwerpen, produceren, vermarkten en verkopen voor optimale prijzen, waar ter wereld zij ook opereren.

Daarnaast moet steeds vaker aandacht worden besteed aan methoden als ‘just-in-time’ en ‘lean’ en wordt men in toenemende mate geconfronteerd met talrijke kwaliteitsstandaarden.

In een toenemend complexe omgeving hebben veel organisaties echter geen of onvoldoende accurate informatie om de strategieën die men ten uitvoer wil brengen te ondersteunen. De werkelijke winstgevendheid van klanten, producten, diensten en distributiekanalen zijn vaak onbekend, evenals de werkelijke kosten van resources, bedrijfsprocessen en aktiviteiten. Dit kan leiden tot foutieve beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel nivo.

De inzet van mensen en middelen, het doen van (des)investeringen, de prijsstelling, de marketing etc. moeten ondersteund worden door accurate en relevante informatie.

Inzicht in inzet van mensen en middelen, winstgevendheid en waardecreatie gebeurt vaak achteraf, na afloop van een verslagleggingsperiode. Tijdsspannen zijn daardoor vaak te lang om snel genoeg en adequaat te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van producten en diensten evenals het aanpassen van bedrijfsprocessen en het elimineren van niet-waardetoevoegende activiteiten vereisen echter een snelle reactietijd.

Het innovatieve vermogen van een organisatie berust niet alleen op de kennis van de markt en de deskundigheid op het gebied van product innovatie. Ook de mate waarin een organisatie in staat is haar interne structuren en waardecreatie processen kan aanpassen aan veranderde omstandigheden bepaalt de flexibiliteit en innovatiekracht.

 • Krijg een beter begrip van de kostenstromen binnen de bedrijfsprocessen.
 • Identificeer de kostenveroorzakende faktoren en zie hoe veranderingen in die faktoren van invloed zijn op de kosten, capaciteitsbehoefte, winstgevendheid en waardecreatie.
 • Krijg een nauwkeurig inzicht in de winstgevendheid van producten, diensten, productgroepen, klanten, distributiekanalen etc.
 • Verbeter bedrijfsprocessen door activiteiten te identificeren die geen waarde toevoegen.
 • Draag bij aan verbeteringsprocessen zoals ‘lean management’, ‘just-in-time’ en het optimaliseren van de bevoorradingsketen.
 • Krijg een nauwkeurig inzicht in het capaciteitsgebruik en –verbruik van bedrijfsprocessen.
 • Krijg inzicht in overtollige capaciteit en capaciteitstekorten alsmede de kosten daarvan.
 • Elimineer ongebruikte capaciteit en anticipeer op capaciteitstekorten.
 • Elimineer transacties/aktiviteiten die een excessief gebruik van capaciteit maken.
 • Stel het capaciteitsaanbod af op de verkoop en productieprognoses.
 • Anticipeer op de vraag naar capaciteit aan de hand van geplande procesverbeteringen en veranderingen in het volume en de samenstelling van de productie.
 • Vereenvoudig en versnel het budgetteringsproces door het opzetten van een degelijk, verdedigbaar en transparant model op basis waarvan het management personele- en middelenresources kan autoriseren.
 • Modelleer snel en eenvoudig uw resources, bedrijfsprocessen en produkten en/of diensten en breng de logische verbanden aan met kosten en de ‘drivers’ die kostenniveaus, capaciteit, winst en waarde bepalen, teneinde deze door te rekenen en te analyseren.
 • Simuleer door te experimenteren en te innoveren en krijg een gedetailleerd inzicht van de gevolgen op bijvoorbeeld winstgevendheid.
 • Voer benchmark tests uit door de uitkomsten van modellen te vergelijken met externe data.

 

Grafische interface

Krachtige, interactieve en meest geavanceeerde grafische interface die beschikbaar is voor het analyseren van complexe modellen

Lees meer ...

Dashboard

Direkte toegang tot stuurinformatie en kritieke succesfactoren via krachtig management dashboard

Lees meer ...

Getting started

Hulp nodig om te starten met Performance Management?
Ontmoet Gary Cokins …


“Testimonials”

Overzicht funktionaliteiten”